Máy hút mùi cổ điển

-14%

Máy hút mùi Sevilla SV-70 Black

3.180.000₫
-16%

Máy hút mùi Sevilla SV-60 Black

3.080.000₫
-5%

Máy hút mùi Sevilla SV-260 Inox

2.900.000₫
-17%

Máy hút mùi Sevilla SV-70 inox

3.280.000₫
-21%

Máy hút mùi Sevilla SV-260 Black

2.800.000₫
-21%

Máy hút mùi Sevilla SV-270 Black

3.180.000₫
-21%

Máy hút mùi Sevilla SV-60 inox

3.180.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani concord 702M

3.380.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani concord 602M

3.280.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani concord 702S

3.980.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani concord 602S

3.880.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani concord 702

3.580.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani G-705H

3.480.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani G-605H

2.560.000₫
-16%

Máy hút mùi Giovani G-706H

3.580.000₫
-28%

Máy hút mùi Taka TK-270B

3.550.000₫
-10%

Máy hút mùi Taka TK-1370EB

2.800.000₫
-27%

Máy hút mùi Taka TK-270S

3.650.000₫
-8%

Máy hút mùi Taka TK-0270S

2.950.000₫
-8%

Máy hút mùi Taka TK-0270B

2.750.000₫
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-Liean 702 BL

4.890.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ-CO 60I

3.580.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ 2060B

3.380.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ 70WR

3.680.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ-CO 70I

3.680.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ-CO 60B

3.380.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ 2060I

3.580.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ-2070B

3.480.000₫
-26%

Máy hút mùi Canzy CZ-CO 70B

3.480.000₫
-22%

Máy hút mùi Sunhouse SHB6118B

3.100.000₫
-27%

Máy hút mùi cao cấp SHB-6119I

3.300.000₫
-23%

Máy hút mùi Sunhouse SHB-6118I

3.200.000₫
-15%

Máy hút mùi Sunhouse SHB-6116B

2.900.000₫
-20%

Máy hút mùi Sunhouse SHB-6116I

2.950.000₫
-25%

Máy hút mùi Napoliz NA-T602

4.990.000₫
-26%

Máy hút mùi Napoliz NA-702PP

3.490.000₫
-21%

Máy hút mùi Binova BI-25-B-07

3.400.000₫
-21%

Máy hút mùi Binova BI-27-GB-07

3.400.000₫
-21%

Máy hút mùi Binova BI-27-GB-06

3.400.000₫
-21%

Máy hút mùi Binova BI-27-GI-06/07

3.600.000₫