Máy hút mùi ống khói Taka

-15%

Máy hút mùi Taka TK-190P

6.600.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-190EC

12.500.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-1319E

4.800.000₫
-14%

Máy hút mùi Taka TK-1317E

4.500.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-190E

5.800.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-170E

5.500.000₫
-20%

Máy hút mùi Taka TK-1290M

6.650.000₫
-19%

Máy hút mùi Taka TK-1270M

6.450.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-190I

6.500.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-170I

6.200.000₫
-15%

Máy hút mùi Taka TK-1319I

5.200.000₫
-21%
-20%

Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290LX

14.800.000₫
-20%

Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I

6.200.000₫
-20%

Máy hút mùi ống khói Taka TK-190I

6.500.000₫
-20%

Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E

5.800.000₫
-20%

Máy hút mùi ống khói Taka TK-170E

5.500.000₫
-21%
-20%

Máy hút mùi Taka H90ID

11.800.000₫
-20%

Máy hút mùi Taka H90C

7.880.000₫