Máy hút mùi cổ điển Faber

-15%

Hút mùi Faber Millennio 70

5.900.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber FB-2726-60

4.500.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber Millennio 60

5.150.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber Millennio 90

5.900.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber FB-2670BL

3.500.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber 2726-60

4.000.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber FB 2726-70

4.600.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber FB 2726-90

4.800.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber FB-2670SS

4.100.000₫
-15%

Máy hút mùi Faber FB-2670SB

3.800.000₫